Cyhoeddi enillwyr gwobrau addysgu Cymru

Gwobrau athrawon Image copyright Llywodraeth Cymru

Cafodd seremoni ei chynnal yng Nghaerdydd ddydd Sul i 'gydnabod y goreuon' ymysg y byd addysg yng Nghymru.

Dyma'r tro cyntaf i Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru gael eu cynnal.

Fe aeth y wobr am yr athro gorau i Lynsey Wangiel, Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar, Casnewydd; Mark Thompson o ysgol gynradd St Helen yn Abertawe gafodd y wobr pennaeth y flwyddyn, a chafodd ysgol Pen y Dre ym Merthyr Tudful y wobr am hyrwyddo perthynas dda â rhieni a'r gymuned.

Roedd yna wobr hefyd i Ann Keane. Cafodd cyn brif weithredwr Estyn gydnabyddiaeth arbennig gan Lywodraeth Cymru am ei gwaith ym myd addysg.

Image caption Cafodd Ann Keane wobr cydnabyddiaeth arbennig Llywodraeth Cymru am ei chyfraniad i fyd addysg

Wrth gyhoeddi'r gwobrau newydd yn ôl ym mis Rhagfyr 2016, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Mae bod yn athro'n waith anodd iawn - ond mae hefyd yn waith pwysig ofnadwy.

"Mae'r gwobrau newydd hyn yn gyfle i ddiolch i athrawon, a rhoi cydnabyddiaeth i athrawon ac arweinwyr gwych."

Roedd modd i ddisgyblion, rhieni cydweithwyr ac ysgolion enwebu gweithwyr addysg ac ysgolion tan y dyddiad cau ym mis Ionawr.

Cafodd y seremoni ei chynnal yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd, ac fe dderbyniodd yr enillwyr wobr Griffith Jones, sydd wedi ei henwi ar ôl Griffith Jones Llanddowror, arloeswr cynnar ym myd addysg yng Nghymru.


Yr enillwyr:

Athro/athrawes y flwyddyn - Lynsey Wangiel, Ysgol Gynradd Deighton, Tredegar, Casnewydd

Pennaeth y flwyddyn - Mark Thompson, Ysgol Gynradd St Helen, Abertawe

Gwobr cydnabyddiaeth arbennig Llywodraeth Cymru - Ann Keane

Gwobr am hyrwyddo lles disgyblion a/neu gynhwysiant mewn ysgol - Christian George, Ysgol Gynradd Parc, Cwmparc

Gwobr cydweithio i wella cyfleoedd dysgu - Eithne Hughes OBE, Ysgol Bryn Elian, Bae Colwyn

Gwobr am gefnogi athrawon a dysgwyr - Susan Treacy, Ysgol Dyffryn Taf, Hendygwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin

Gwobr rheolwr busnes ysgol/bwrsar - Bethan Baglow, Ysgol Olchfa, Abertawe

Gwobr i ysgol gyfan am hyrwyddo perthynas dda â rhieni a'r gymuned - Ysgol Pen y Dre, Merthyr Tudful


Straeon perthnasol