Cau ffordd yn Y Rhyl er mwyn dymchwel adeiladau

Queen Street, Rhyl Image copyright Google
Image caption Mae'r adeiladau fydd yn cael eu dymchwel ar Heol y Frenhines

Mae prif ffordd yn Y Rhyl wedi ei chau i drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Llun tra bod adeiladau'n cael eu dymchwel.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi prynu adeiladau ar Ffordd y Frenhines er mwyn datblygu fflatiau ac unedau manwerthu.

Serch hynny, cododd peirianwyr strwythurol nifer o bryderon am gyflwr rhai o'r adeiladau, ac fe gafodd rhan o'r ffordd ei chau i draffig am gyfnod yn gynharach eleni.

Cafodd y ffordd yn cau eto ddydd Llun wrth i'r gwaith dymchwel ddechrau.

Rhifau 43 i 47 a 49 i 55 ar Ffordd y Frenhines sy'n cael eu cau.

Mae modd i gerddwyr a busnesau barhau i ddefnyddio'r ffordd, ac mae'r cyngor yn gobeithio ailagor y ffordd i drafnidiaeth gyhoeddus ym mis Gorffennaf.