Ymchwilio i achos o lygredd wedi i 100 o bysgod farw

llygredd afon Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae degau o bysgod wedi eu lladd wedi i afon gael ei llygru yn y de ddwyrain.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n ymchwilio ar ôl cael gwybod am yr achos mewn nant yn Llanilltyd Fawr ym Mro Morgannwg.

Yn ôl adroddiadau, cafodd hyd at 100 o lysywod a brythyllod eu lladd wedi i'r dŵr droi'n niwlog.

Dywedodd Chris Rees ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae cadw'n afonydd yn iach i bobl gael eu defnyddio a'u mwynhau yn bwysig iawn i'n lles ni a'n heconomi.

"Mae'n bwysig delio a llygredd cyn gynted â phosib.

Image copyright Cyfoeth Naturiol Cymru
Image caption Cafodd hyd at 100 o bysgod eu lladd

"Mae'n swyddogion yn ceisio dod o hyd i darddiad y llygredd ac yn asesu unrhyw effaith pellach ar yr afon.

"Os byddwn yn dod o hyd i'r tarddiad, byddwn yn sicrhau na fydd yna lygredd pellach, ac yn gweithredu'n erbyn y rhai sy'n gyfrifol os yw hynny'n addas.

"Rydym yn annog pobl sy'n gweld achosion o lygredd neu bysgod wedi marw i'n hysbysu'n syth ar ein llinell ffon 24 awr - 03000 65 3000."