Chwilio am ddyn ar goll yn y môr yn Sir Benfro

dyn ar goll Image copyright RNLI

Mae timau achub yn chwilio am ddyn sydd ar goll yn y môr oddi ar arfordir Sir Benfro.

Cafodd cwch achub yr RNLI yn Nhyddewi ei alw tua 15:10 ddydd Sadwrn, wedi i ddyn a oedd yn cerdded ar lwybr yr arfordir ym Mhenmaen Dewi weld dyn yn dal ei afael i ymyl clogwyn yn y dŵr.

Fe gafodd cychod a hofrennydd Gwylwyr y Glannau eu galw hefyd, ond fe ddaeth y chwilio i ben am 21:00.

Mae'r chwilio wedi ailddechrau fore Sul, a bydd timau'n chwilio'r creigiau a'r ogofau ar yr arfordir.

Apêl am gymorth

Dywedodd llefarydd ar ran yr RNLI yn Nhyddewi eu bod wedi dod o hyd i got ag arian ynddi yn y dŵr ddydd Sadwrn, ond nad oedd unrhyw fanylion yn y pocedi i'w helpu i adnabod yr unigolyn.

Dywedodd Ieuan Williams ar ran Gwylwyr y Glannau y DU: "Mae'r chwilio'n parhau, ond rydym hefyd yn gofyn am help y gymuned i geisio canfod pwy allai'r dyn fod.

"Os nad oes rhywun wedi dychwelyd adref, neu yn ôl i lle roedden nhw'n aros, allwch chi gysylltu, unai gyda'r heddlu neu ni, trwy ffonio 999 a gofyn am Wylwyr y Glannau."