Seiclwr yn marw ar daith feics elusennol ger Wrecsam

Taith feic Image copyright Google Maps
Image caption Roedd y dyn yn cymryd rhan mewn taith feics elusennol o Stoke-on-Trent

Mae dyn 44 oed wedi marw yn ystod taith feics elusennol ger Wrecsam.

Mae'n debyg fod y dyn o Swydd Stafford wedi syrthio'n anymwybodol tra ar ei feic ar yr A4 ger y Waun tua 10:45 ddydd Sul.

Roedd yn codi arian i Hospis Douglas Macmillan yn Swydd Stafford.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod swyddogion a'r gwasanaeth ambiwlans ac ambiwlans awyr wedi eu hanfon, a'u bod wedi ceisio helpu aelodau o'r cyhoedd i achub bywyd y seiclwr.

"Yn drist iawn, fuodd ein hymdrechion ni ddim yn llwyddiannus," meddai'r uwcharolygydd dros dro, Nick Evans.

Mae Hospis Douglas Macmillan yn darparu gofal lliniarol arbenigol yn ngogledd Sir Stafford i oedolion, sydd â chanser.

Roedd nifer o deithiau beic yn cael eu cynnal i godi arian i'r hospis ddydd Sul, yn mynd o Stoke-on-Trent i Langollen ac yn ôl.