Pobl Cymru'n 'chwilio am arweinyddiaeth newydd'

Adam Price

Mae cydlynydd ymgyrch Plaid Cymru yn yr etholiad Cyffredinol wedi dweud na fedrai fod "wedi gofyn am lwyfan gwell", wedi i'r blaid ennill dros 30 o seddi newydd yn yr etholiadau lleol.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad, Adam Price, mai dyma un o ganlyniadau gorau Plaid Cymru erioed yn yr etholiadau lleol, er na lwyddodd y blaid i ennill rheolaeth ar awdurdodau roedden nhw'n eu targedu, fel Sir Gaerfyrddin.

Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Politics Wales y BBC, dywedodd Mr Price fod pobl, yn ystod amser o newid mawr, yn "chwilio am arweinyddiaeth newydd yng Nghymru".

"Dydyn nhw ddim yn mynd i'w gael e o'r Blaid Lafur - maen nhw wedi bod mewn grym er dros ganrif yng Nghymru.

"Dydyn ni ddim yn mynd i'w gael o'r Blaid Geidwadol, fydd yn cael eu rheoli gan Aelodau Seneddol Toriaidd o dde ddwyrain Lloegr.

"Pwy sy'n mynd i siarad dros Gymru?

"Mae Cymru'n cael ei gwthio i'r cyrion yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol hwn."

Bydd rhaglen Sunday Politics Wales yn cyfweld â ffigwr blaenllaw o bob un o'r prif bleidiau rhwng nawr a'r Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin.