'Dim amser i orffwys' i Lafur cyn yr etholiad

Carwyn Jones

Gall y Blaid Lafur gyflawni pethau mawr os yw'n aros yn unedig, meddai arweinydd y blaid yng Nghymru, Carwyn Jones.

Fe wnaeth y Prif Weinidog ddatgelu pum addewid wrth lansio ymgyrch etholiad cyffredinol y blaid yng Nghymru yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Mae addewidion am gyflog byw o £10 yr awr, arian ychwanegol i'r gwasanaeth iechyd ac ysgolion, mwy o heddlu, a thai fforddiadwy.

Ond wnaeth Mr Jones ddim crybwyll arweinydd y blaid ar draws y DU, Jeremy Corbyn, wrth annerch y gynulleidfa yn Stadiwm Swalec.

'Dim gorffwys'

Dywedodd Mr Jones nad oes "amser i orffwys" yn dilyn yr etholiadau lleol ddydd Iau, pan gollodd Llafur reolaeth ar dri chyngor, ond cadw'i gafael ar saith arall.

Wrth i'r Ceidwadwyr bwysleisio'r dewis rhwng Theresa May a Mr Corbyn fel prif weinidog, dywedodd Mr Jones nad yw'r ymgyrch "am arweinyddiaeth yn unig, ond am undod".

"Mae'n rhaid i'r etholiad yma fod am saith mlynedd o fethiannau'r Torïaid," meddai Mr Jones, gan ychwanegu nad oes unrhyw arwydd bod llymder ar fin dod i ben.

"Nid etholiad am Brexit yw hwn. Roedd y refferendwm y llynedd - canlyniad rwy'n ei barchu. Roeddwn i o blaid aros - fel oedd Theresa May."

Image copyright Getty Images
Image caption Fe ymunodd Jeremy Corbyn â Carwyn Jones mewn rali yng Nghaerdydd yn fuan wedi i'r etholiad gael ei alw

Ychwanegodd Mr Jones bod gan Ms May "ddim cynllun" am adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru yn dilyn ei araith, dywedodd Mr Jones ei fod heb grybwyll Mr Corbyn "oherwydd mai lansiad ymgyrch Llafur Cymru yw hi".

"Mae'n glir i bobl pwy fyddai'n brif weinidog os ydyn ni'n cael mwyafrif," meddai.

"Rydyn ni'n byw mewn oes o ddatganoli. Dyna pam ei bod mor bwysig bod pleidiau'n cyflwyno eu haddewidion Cymreig."

'Chwerthinllyd'

Daeth arweinydd Llafur ar draws y DU, Mr Corbyn, i Gaerdydd ar gyfer rali yn fuan wedi i'r etholiad gael ei gyhoeddi ym mis Ebrill.

Galwodd ar bobl i ymuno ag e ar daith o "obaith a chyffro", gan ganmol record Llafur mewn grym yng Nghymru.

Dywedodd Plaid Cymru ei fod yn "chwerthinllyd" bod Llafur Cymru yn lansio ymgyrch ar wahân i'r blaid yn ganolog, a hynny "dan faner undeb".

"Mae'r Blaid Lafur wedi treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf yn canolbwyntio ei holl amser a'i hymdrech ar ymosod ar ei gilydd a'u harweinydd, gan adael i'r Torïaid weithio heb wrthwynebiad," meddai Jonathan Edwards.

"Maen nhw mor ddryslyd, mae'n ymddangos nad ydyn nhw wedi methu'r eironi bod tri o'u pum addewid allweddol yn faterion datganoledig, ac mai fel y blaid sy'n rhedeg Llywodraeth Cymru, nhw sy'n gyfrifol amdanynt, nid San Steffan."

Fe wnaeth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies ddisgrifio addewidion Llafur fel rhai "gwag".

"Mae hollt glir rhwng Llafur Cymru a Llafur y DU, ac wrth galon yr hollt yna mae Jeremy Corbyn, felly mae'r ffaith fod Prif Weinidog Cymru'n siarad am undeb mor wag a'i addewidion," meddai.

"Mae ein hysgolion yn tanberfformio, mae ein GIG yn methu, ac mae ein heconomi yn wan, oll oherwydd bron i ddau ddegawd o Lafur mewn pŵer yng Nghymru - yn syml, ni allwn ymddiried ynddyn nhw i gyflawni eu haddewidion."

Pynciau Cysylltiedig