Cyfrannu £300,000 ychwanegol at bensiwn cyn-filwyr

cyn filwyr Image copyright Getty Images

Bydd cyn-filwyr sy'n cael gofal cymdeithasol yng Nghymru yn cael gwerth llawn eu pensiwn anabledd rhyfel yn dilyn buddsoddiad o £300,000 gan Lywodraeth Cymru.

Fe ddaw hyn yn dilyn ymgyrch gan Y Lleng Brydeinig Frenhinol i dynnu sylw at y ffaith fod pensiynau rhai cyn-filwyr oedd wedi eu hanafu yn ystod eu gwasanaeth wedi ei gwtogi er mwyn cwrdd â chostau gofal.

Y gobaith yw y bydd mwy na 6,000 o gyn-filwyr yn elwa o'r cam.

Mae'r Lleng Brydeinig wedi croesawu'r datblygiad.