Angen mwy na 400 o deuluoedd maeth yng Nghymru

Maethu Image copyright SPL

Mae angen mwy na 400 o deuluoedd maeth yng Nghymru yn y flwyddyn nesaf er mwyn sicrhau fod plant yn cael cartrefi addas a sefydlog, medd elusen.

Ar ddechrau Pythefnos Maethu, mae'r Rhwydwaith Maethu yn dweud bod yr angen mwyaf ar gyfer rhoi cartref i bobl ifanc yn eu harddegau, a brodyr a chwiorydd.

Dywedodd yr elusen fod y ffigyrau diweddara'n dangos bod angen 440 o deuluoedd ar draws Cymru.

Yn ôl cyfarwyddwr y rhwydwaith yng Nghymru, Colin Turner, mae'r galw'n ddirfawr.

"Heb fwy o deuluoedd yn cynnig maethu yng Nghymru yn 2017, yn enwedig pobl sy'n gallu maethu plant yn eu harddegau a brodyr a chwiorydd, bydd plant yn gorfod byw ymhell iawn o'u teuluoedd," meddai.

Ychwanegodd y byddai hynny'n golygu fod plant yn cael eu gwahanu o'u brodyr a'u chwiorydd a'u ffrindiau, ac yn cael eu gosod gan ofalwr sydd "efallai ddim â'r sgiliau a'r profiad penodol i gwrdd â gofynion y plentyn".

Image copyright Thinkstock

Mae tri math o ddarparwr gofal maethu yng Nghymru - awdurdodau lleol, y sector elusennol, a'r sector preifat.

Un sydd wedi bod yn riant maeth am unarddeg mlynedd ydi Wil Theophulus, ffermwr o ardal Cil-y-Cwm, Llanymddyfri.

Mewn cyfweliad ar raglen y Post Cyntaf, dywedodd fod maethu'n rhoi boddhad iddyn nhw fel teulu.

'Ewyllys da'

"Dros y blynydde, ni 'di edrych ar ôl weddol agos i 30 o blant - tymor byr, digwyddiad, argyfwng neu rywbeth - bod eisiau gofalu am blant dros nos, neu, wedyn, tymor hir," meddai.

"Ni'n dal wrthi tra bod yr angen yna i gyflawni'r gwaith.

"Beth o'n i'n weld oedd, wrth fod ein plant ni'n hedfan y nyth - mae nifer o bobl yn gweld bod stafell wely sbâr gyda nhw - mae siawns i ddod ymlaen.

"Mae modd meddwl yn weddol sefydlog erbyn hyn, chi 'di byw dwy ran o dair o'ch bywyd a chi'n weddol sefydlog beth chi'n mynd i wneud yn eich meddwl weddill eich oes, ac mae'r dymuniad yna i gyflawni rhyw ewyllys da."

Ac mae gan Mr Theophulus gyngor i eraill sy'n ystyried maethu: "Rhowch siot arni, rhowch ymdrech arni, synnwch chi'ch hunain.

"Fi'n dod i'r penderfyniad, os ni'n gallu neud e fan hyn, mae'n weddol agored i unrhyw un sydd â newyn i gyflawni ewyllys da yn eu calonnau nhw."

Pynciau Cysylltiedig