Buddsoddiad £38m i 'greu 2,000 o swyddi' yng Nghasnewydd

Car di-yrwr Image copyright AFP
Image caption Lled-ddargludyddion yw'r dechnoleg y tu ôl i geir di-yrwyr

Mae disgwyl y bydd buddsoddiad gwerth bron i £38m yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun i gynhyrchu lled-ddargludyddion yn ne-ddwyrain Cymru.

Bydd y 10 cyngor sy'n rhan o Ddinas-Ranbarth Caerdydd yn datblygu ffowndri yng Nghasnewydd, allai greu tua 2,000 o swyddi mewn pum mlynedd.

Daw'r arian yn dilyn buddsoddiad arall o £12m gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2015.

Lled-ddargludyddion yw'r dechnoleg y tu ôl i declynnau fel ffonau symudol, neu unrhyw beth sy'n ddibynnol ar gof, cyfrifiaduron a thonfeddi radio.

Nod y buddsoddiad diweddaraf yw creu canolfan ragoriaeth ar gyfer y dechnoleg newydd.

Y cynghorau fyddai'n berchen ar y ffatri, ac mae disgwyl iddo greu gwerth £375m o fuddsoddiad o'r sector preifat yn y pum mlynedd nesaf.

Image copyright PA

Mae lled-ddargludyddion yn caniatáu datblygiadau amrywiol ym myd technoleg, o ynni adnewyddadwy i geir di-yrwyr.

Roedd sicrhau bod de-ddwyrain Cymru yn ganolfan o ragoriaeth Ewropeaidd ar eu cyfer yn ganolog i'r Fargen Ddinesig £1.2bn gafodd ei gytuno rhwng y cynghorau a llywodraethau Cymru a'r DU.

Mae cwmni IQE o ardal Llaneirwg yng Nghaerdydd eisoes wedi ymuno â Phrifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru i fuddsoddi yn y fenter.

Gobaith y buddsoddiad yw creu rhwydwaith o'r holl gwmnïau yn y de-ddwyrain sy'n gweithio gyda lled-ddargludyddion, a'u helpu i ddatblygu fel y gall Cymru arwain y ffordd gyda'r dechnoleg.

Pynciau Cysylltiedig