Rhoi'r gorau i chwilio am ddyn yn y môr yn Sir Benfro

cwch achub Image copyright RNLI

Mae Gwylwyr y Glannau wedi dweud na fyddan nhw'n parhau i chwilio am ddyn sydd ar goll yn y môr oddi ar arfordir Sir Benfro oni bai eu bod nhw'n cael rhagor o wybodaeth.

Cafodd yr RNLI eu galw brynhawn Sadwrn wedi i ddyn oedd yn cerdded ar lwybr yr arfordir ym Mhenmaen Dewi weld dyn gyda bag ar ei gefn yn gafael ar greigiau yn y dŵr.

Fe wnaeth cychod a hofrennydd chwilio amdano nes 21:00, cyn parhau i wneud hynny ddydd Sul yn y creigiau a'r ogofau ar yr arfordir.

Ceisio adnabod

Cafodd siaced oedd yn cynnwys rhywfaint o arian ei ganfod yn y dŵr ddydd Sadwrn, ond doedd dim manylion yn y pocedi i helpu adnabod yr unigolyn.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i geisio darganfod pwy yw'r person.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn Ewropeaidd gwyn, yn ei 60au, yn denau gydag wyneb hir, gwallt byr ac aeliau gwyn amlwg.

Roedd yn gwisgo bag cefn tywyll, trowsus tywyll glas neu ddu, a siwmper neu grys llewys hir glas tywyll.