Ian Watkins: Gollwng honiadau am gamymddygiad heddwas

ian watkins Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafodd Ian Watkins ddedfryd o 35 mlynedd - 29 ohonyn nhw yn y carchar - mewn achos yn 2013

Mae panel wedi gollwng nifer o honiadau o gamymddwyn yn erbyn heddwas mewn cysylltiad ag achos y canwr Ian Watkins.

Bydd y Ditectif Sarjant Andrew Whelan yn cael gwybod dydd Mawrth os bydd y tribiwnlys yn parhau â'i waith.

Roedd honiadau ei fod wedi gwneud cyfres o gamgymeriadau cyn i Watkins, canwr y Lostprophets, gael ei arestio yn 2012.

Ond fe ollyngodd panel annibynnol bump o'r saith honiad mewn gwrandawiad ym Mhen-y-bont ddydd Mawrth.

Diffyg tystiolaeth

Ymysg yr honiadau am Sarjant Whelan mae'r honiad iddo "fethu gweithredu" ar ebost oedd yn dweud bod gan Watkins ran mewn "troseddau rhyw difrifol yn erbyn plant".

Ond dywedodd cadeirydd y panel, Robert Vernon, bod diffyg tystiolaeth am yr honiad. Dywedodd bod dim tystiolaeth bod Sarjant Whelan wedi derbyn yr ebost, heb sôn am ei weld.

Cafodd honiadau eraill eu gollwng, gan gynnwys honiad bod Sarjant Whelan wedi methu goruchwylio swyddog llai profiadol yn ystod achos Watkins.

Ond bydd Mr Vernon yn gwneud penderfyniad am y ddau honiad arall ddydd Mawrth.

Sylw 'annheg'

Dywedodd tîm cyfreithiol Sarjant Whelan bod Heddlu De Cymru wedi rhoi sylw "annheg" i'w ymddygiad yn ystod yr achos.

"Gwaith y ditectif sarjant wnaeth arwain at ddal Ian Watkins", meddai John Beggs QC ar ran yr heddwas.

"Yn syml, mae unrhyw gyhuddiad nad oedd e'n gweithredu i ddal Ian Watkins yn anghywir."

Cafodd Watkins, sy'n dod o Bontypridd, ei ddedfrydu i 29 mlynedd dan glo yn 2013, wedi iddo gyfadde' i gyfres o droseddau rhyw, gan gynnwys ceisio treisio babi un o'i ddilynwyr.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol