Cynghorwyr newydd yn cwyno am ffurflen uniaith Saesneg

pencadlys Cyngor Powys Image copyright Geograph/Bill Nicholls
Image caption Bryn Davies ac Elwyn Vaughan yw'r cynghorwyr cyntaf o Blaid Cymru i gael eu hethol i Gyngor Powys

Mae dau gynghorydd sydd newydd eu hethol i Gyngor Sir Powys wedi cwyno ar ôl derbyn ffurflenni cofrestru oedd yn uniaith Saesneg.

Ar ôl cael eu hethol mae'n rhaid i bob cynghorydd lenwi ffurflen gyda'u manylion cyn dechrau'r swydd.

Ond mae Bryn Davies ac Elwyn Vaughan o Blaid Cymru wedi gwrthod arwyddo hyd yn hyn, am nad ydyn nhw wedi derbyn ffurflenni dwyieithog.

Dywedodd y cyngor eu bod nawr yn y broses o gyfieithu'r ffurflenni ac y dylen nhw fod ar gael i'r cynghorwyr yr wythnos hon.

'Nodweddiadol'

Dywedodd y cynghorydd Davies sy'n cynrychioli Llanwddyn wrth raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru ei fod yn teimlo ei bod yn esiampl arall o'r ffordd mae Cyngor Powys wedi bod trin yr iaith Gymraeg.

"Doeddwn i ddim eisiau gwneud issue o'r peth yn syth bin a chodi gwrychyn neb, ond ar y llaw arall mae eisiau bod yn gyson a dechrau fel 'dach chi'n bwriadu mynd ymlaen," meddai Mr Davies.

Ychwanegodd: "Mae'n nodweddiadol o fy mhrofiad i fel aelod o'r cyhoedd byth a beunydd, bod chi'n gorfod disgwyl wythnosau am waith ddylai fod o'ch blaen chi yr un pryd ag ydi o ar gael yn y Saesneg."

Mewn datganiad dywedodd Clive Pinney, cyfreithiwr y cyngor, eu bod yn "ymwybodol fod ffurflenni wedi eu hanfon i gynghorwyr newydd oedd yn Saesneg yn unig" ac y byddai ffurflenni oedd wedi eu cyfieithu ar gael yn fuan.