Ceryddu gyrrwr bws ysgol ym Mhen-y-bont

Ysgol Gyfun Cynffig Image copyright Wales News Service

Mae gyrrwr bws ysgol wedi cael ei geryddu am fynd a phlant i fecws yn Sir Pen-y-bont.

Fe aeth y gyrrwr â'r disgyblion, oedd rhwng 11 a 15 oed o Ysgol Gyfun Cynffig, Mynydd Cynffig, i fecws Greggs gerllaw'r ysgol.

Cawsant eu gollwng ger y siop sydd filltir i ffwrdd, cyn gorfod teithio'n ôl i'r dosbarth ar eu pen eu hunain.

Mae'r gyrrwr, sy'n gweithio i gwmni Gwyn Jones a'i Fab, wedi ei geryddu ar ôl i riant gwyno.

Dywedodd llefarydd ar ran cyngor Pen-y-bont ar Ogwr eu bod yn fodlon gyda'r mesurau sydd mewn lle i sicrhau na fyddai'r un peth yn digwydd eto.