Creu 50 o swyddi yn Sir Fynwy

adeiladu

Mae cwmni sy'n gwerthu deunyddiau adfer tai yn Sir Fynwy wedi cyhoeddi eu bod yn creu 50 o swyddi newydd.

Mae SD Sealants yn darparu offer cosmetig ar gyfer adeiladwyr a pherchnogion tai.

Mae'r cwmni yn dweud eu bod wedi gweld "twf cyflym" yn y diwydiant dros y misoedd diwethaf, ac felly yn creu'r swyddi newydd.

Mae gan y cwmni, sydd â'i bencadlys yng Nghil y Coed, gynlluniau i ehangu dros y misoedd nesaf.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni, Nick Jones: "Ni allem fod yn hapusach gyda'r cynnydd a wnaed eleni.

"Rydym wedi cael chwarter cyntaf gwych, ac rydym yn bwriadu parhau i dyfu ar y gyfradd hon yn y dyfodol."