Acen Gymreig yn denu swyddi canolfan alw angladdau

Contact centre Image copyright Thinkstock
Image caption Mae'r cwmni yn gobiethio cyflogi 60 o bobl erbyn diwedd y flwyddyn

Mae cwmni trefnu angladdau yn dweud ei fod yn gobeithio cyflogi 300 o bobl o fewn pum mlynedd mewn canolfan alw newydd yng Nghasnewydd.

Fe wnaeth Casnewydd guro cwmni arall o ogledd ddwyrain Lloegr er mwyn denu Carpeo Estates Planning, o Swindon, i dde Cymru.

Bydd 24 o staff yn dechrau gweithio fis nesaf a dywed y cwmni, sydd a'u bryd ar ehangu, mai'r nod yw cynyddu hyn i 60 ar y safle ar Barc Cleppa erbyn diwedd y flwyddyn.

Yn ôl y cwmni un o'r ffactorau gwnaeth eu denu i dde Cymru oedd "cynhesrwydd yr acen gynnes Gymreig a'r elfen o gydymdeimlad sy'n perthyn iddi".

Mae'r cynllun wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru.

'Cynhesrwydd a chydymdeimlad'

Dywedodd Mike Minahan, prif weithredwr Carpeo Estate Planning: "Mae safon sgiliau'r bobl sydd ar gael a'u profiad o weithio yn y math yma o farchnad yn gwneud yr ardal yn atyniadol.

"Hefyd mae'r acen Gymreig yn un sy'n cynnig cynhesrwydd a chydymdeimlad, rhywbeth sy'n hynod bwysig yn y math yma o waith."

Mae'r cwmni yn targedu marchnad posib o 3 miliwn o bobl a byddant yn ceisio marchnata'r syniad o dalu am angladdau drwy daliadau misol. Fe fydd y staff yn cael cyflog cychwynnol o £22,000.

Image caption Mae'r cwmni, sydd a'i bencadlys yn Swindon, a'i fryd ar ehangu

Yn ôl Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates: "Mae gan Carpeo gynlluniau cyffrous gyda'r potensial ar gyfer mwy o fuddsoddi yng Nghymru, a dwi'n croesawu eu cynllun i agor y busnes yma yng Nghasnewydd fydd yn creu nifer o swyddi a chyfleodd hyfforddi i bobl leol."

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar yr economi, Adam Price, ei bod yn newyddion da i weld swyddi yn cael eu creu yn y de ddwyrain, ond ychwanegodd fod Llywodraeth Cymru wedi "methu a gwneud hyn yng ngweddill y wlad".

"Dyw rhannau pwysig o Gymru fel y cymoedd, Cymru wledig, y gorllewin a gogledd heb gael eu siâr deg o fuddosidadau," meddai.

Dywedodd Plaid Werdd Cymru eu bod yn gobeithio y byddai Carpeo yn gwmni fyddai'n herio'r tueddiad o fewn y diwydiant canolfannau galw sy'n "cynnig cytundebau dim oriau ac amodau o weithio dan bwysau".

"Rydym angen swyddi y gall pobl fyw arnynt, ac mae hynny'n golygu swyddi o ansawdd da gyda rhagolygon da a chyflogau dechau," meddai llefarydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae unrhyw swyddi newydd i'w croesawu ac mae'n dystiolaeth bellach fod economi'r DU yn perfformio yn dda o dan Lywodraeth Geidwadol.

"Ond mae gwir perygl y byddai pleidlais i Lafur yn tanseilio'r economi."

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb y Democratiaid Rhyddfrydol a UKIP.

Pynciau Cysylltiedig