Undeb Rygbi Cymru i gymryd rheolaeth o'r Dreigiau

Rodney Parade Image copyright Huw Evans Agency
Image caption Clwb Rygbi Casnewydd sy'n berchen ar faes Rodney Parade

Mae Clwb Rygbi Casnewydd wedi cefnogi cynllun lle bydd Undeb Rygbi Cymru yn cymryd rheolaeth o'r rhanbarth a phrynu cae Rodney Parade.

Nos Fawrth fe wnaeth cyfranddalwyr Clwb Casnewydd bleidleisio o blaid y syniad - roedd yn rhaid i'r cytundeb dderbyn sêl bendith dros 75% o'r cyfranddalwyr.

Fe wnaeth 81% o'r cyfranddalwyr gefnogi'r cynllun.

Roedd yr Undeb eisoes yn berchen 50% o'r rhanbarth gafodd ei ffurfio yn 2003, tra bod maes Rodney Parade yn eiddo i Glwb Rygbi Casnewydd.

O ganlyniad i broblemau ariannol y Dreigiau roedd Undeb Rygbi Cymru wedi cynnig cymryd rheolaeth o'r rhanbarth a phrynu cae Rodney Parade.

Mae'n debyg y bydd yr Undeb yn buddsoddi £4m wrth brynu a gwella Rodney Parade.

Yn ôl prif weithredwr y Dreigiau, Stuart Davies, yr unig ddewis arall pe na bai'r cynllun yn cael ei dderbyn oedd y byddai'r rhanbarth yn mynd i'r wal.

Gobaith yr Undeb yw cwblhau'r broses erbyn 1 Gorffennaf.

Yn ogystal â'r timau rygbi, mae Rodney Parade hefyd yn gartref i Glwb Pêl-droed Casnewydd.

Pynciau Cysylltiedig