Ditectif achos Ian Watkins yn ddieuog o gamymddwyn

Ditectif Sarjant Andrew Whelan
Image caption Roedd y panel eisoes wedi gollwng nifer o honiadau o gamymddwyn yn erbyn DS Andrew Whelan

Byddai hi'n "anaddas" cael heddwas wnaeth ymchwilio i droseddau rhyw gan ganwr grŵp y Lostprophets, Ian Watkins, yn euog o gamymddwyn, yn ôl tribiwnlys.

Roedd y Ditectif Sarjant Andrew Whelan o Heddlu De Cymru wedi ei gyhuddo o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus am fethu ag ymchwilio i gwynion am Watkins.

Fe gafodd Watkins, 39 oed, ei garcharu am 35 mlynedd yn 2013 ar ôl pledio'n euog i 13 cyhuddiad o gam-drin rhyw yn erbyn plant, gan gynnwys ymgais i dreisio babi.

Yr honiad oedd y gallai Watkins fod wedi cael ei arestio hyd at bum mlynedd yn gynharach, ar ôl i adroddiadau am ei droseddau gael eu gwneud mor bell yn ôl â 2008.

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafodd Ian Watkins ei garcharu yn 2013

Dywedodd cadeirydd y panel, Robert Vernon, bod DS Whelan wedi gwneud y penderfyniad anghywir yn 2010.

Ond ychwanegodd bod y penderfyniad wedi ei wneud mewn amgylchiadau anodd oherwydd llwyth gwaith ac amgylchiadau personol ar y pryd.

Dywedodd Mr Vernon bod hynny'n "gamgymeriad prin".

Fe gafwyd DS Whelan yn ddieuog o gamymddwyn yn y gwrandawiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Mawrth.

Cafodd nifer o honiadau yn ei erbyn eu gollwng yn gynharach.

Straeon perthnasol