Gleision mewn trafodaethau gydag Undeb Rygbi Cymru

rygbi Image copyright Huw Evans picture agency

Mae Gleision Caerdydd mewn trafodaethau gydag Undeb Rygbi Cymru dros ddyfodol tymor byr y rhanbarth.

Mae'r Gleision eisiau i'r corff llywodraethu i gymryd cyfrifoldeb am holl faterion ar y cau tra bod y rhanbarth yn ailwampio Parc yr Arfau.

Byddai'r cyfrifoldeb hwnnw'n cynnwys cymryd gofal o holl gontractau'r staff hyfforddi a'r chwaraewyr o dan is-gwmni newydd.

Nid yw'n glir a fyddai hyn yn drefniant parhaol.

Dywedodd llefarydd ar ran Undeb Rygbi Cymru: "Rydym yn cymryd rhan ar hyn o bryd yn y camau cynnar o drafodaethau gyda Gleision Caerdydd am ddyfodol rygbi proffesiynol yn y rhanbarth."

Pynciau Cysylltiedig