Carcharu pedoffeil am gael perthynas gyda merch 14 oed

Llys y Goron Merthyr
Image caption Fe gafodd Craig Evans, 25 oed o'r Rhondda ei garcharu am bum mlynedd yn Llys y Goron Merthyr

Mae dyn busnes wedi'i garcharu am bum mlynedd am gael perthynas gyda merch 14 oed.

Roedd Craig Evans, 25 oed o'r Rhondda wedi bod mewn perthynas gudd gyda'r ferch tra roedd yn byw gyda'i bartner a'i ddau o blant.

Roedd Evans yn dweud ei fod i ffwrdd ar dripiau busnes tra'r oedd yn treulio nosweithiau gyda'r ferch mewn gwestai.

Fe gysylltodd mam y ferch gyda'r Heddlu a rhoddwyd gorchymyn i Evans i beidio â chysylltu eto gyda'r ferch.

Car

Er y gorchymyn roedd Evans yn parhau i gwrdd â'r ferch ac fe gafodd y ddau ei darganfod gyda'i gilydd yng nghar busnes Evans.

Dywedodd Jonathan Rees ar ran yr erlyniad wrth Llys y Goron Merthyr bod Evans yn "swnian i gael rhyw" gyda'r ferch ar ôl iddyn nhw gysylltu gyda'i gilydd ar wefan Facebook.

Llwyddodd yr Heddlu i ddarganfod negeseuon testun o natur rywiol ar ffôn Evans, er iddo geisio eu dileu.

Dywedodd Evans fod y ferch wedi "gwirioni" gyda fo ond fe'i dyfarnwyd yn euog ar ddau gyhuddiad o weithgarwch rhyw gyda merch dan 16 oed a dau gyhuddiad o gipio.

Wrth ei ddedfrydu i garchar, dywedodd y Barnwr Patrick Curran QC: "Roedd hi'n amlwg bod y ferch wedi gwirioni gyda chi.

"Fe gawsoch chi nifer o rybuddion i beidio â chysylltu gyda hi ond roeddech yn benderfynol o wneud".

Mae Evans wedi ei wahardd rhag cysylltu gyda merched dan 16 oed pan fydd yn cael ei ryddhau o'r carchar.