Gwrthdrawiad Adamsdown: Euog o achosi marwolaeth

Achos llys Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Sophie Taylor yn y digwyddiad ym mis Awst y llynedd

Mae menyw yn wynebu carchar wedi iddi achosi marwolaeth cyn-gariad ei chymar wrth ei rasio ar hyd strydoedd Caerdydd.

Fe achosodd Melissa Pesticcio, 23 oed, i gar Sophie Taylor, 22 oed, i daro yn erbyn wal ar gyflymder wedi i'r ddwy ffraeo.

Roedd Pesticcio "wedi dechrau a parhau" i ddilyn Sophie Taylor yn ei char ar hyd strydoedd y brifddinas ar ôl ei gweld tu allan i gartref ei chariad, Michael Wheeler, 22.

Roedd y ddwy wedi ffraeo'n gyson ar ôl i Wheeler adael Pesticcio am Ms Taylor, ond aeth Wheeler yn ôl at Melissa Pesticcio yn ddiweddarach.

Yn dilyn anghydfod dros arian, dilynodd Pesticcio a Wheeler y ddynes ifanc drwy strydoedd ardal Adamsdown.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fe wnaeth camerau cylch cyfyng ddal yr eiliadau cyn marwolaeth Ms Taylor

Roedd car Vauxhall Corsa Wheeler wedi "gorfodi" car BMW Sophie Taylor i mewn i wal, gan achosi ei marwolaeth a gadael teithiwr arall yn y cerbyd gydag anafiadau oedd "wedi newid ei fywyd".

Roedd Wheeler wedi cyfaddef achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus ac achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ond roedd Pesticcio wedi gwadu iddi fod yn rhan o'r digwyddiad ar 22 Awst y llynedd.

Euog

Fe'i cafwyd yn euog o achosi marwolaeth Ms Taylor drwy yrru'n beryglus ac anafu bywyd ei chyd-deithiwr Joshua Deguara ar ddiwedd achos llys 10 niwrnod yn Llys y Goron Caerdydd.

Fe'i cafwyd yn ddi-euog i honiad arall o yrru'n beryglus mewn digwyddiad arall.

Roedd y tri char wedi gyrru'n gyflym drwy strydoedd Caerdydd, gyda lluniau cylch cyfyng yn dangos car Pesticcio ar y blaen gyda Wheeler yn ei dilyn tu ôl i gar Sophie Taylor.

Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Melissa Pesticcio wedi pledio'n ddieuog i'r honiadau

Roedd Wheeler wedi gyrru ar ochr anghywir y ffordd ddwywaith er mwyn gyrru'n agosach at gar Ms Taylor.

Gyrrodd i mewn i'w char gan olygu bod ei char yn troi allan o reolaeth i mewn i wal.

Bu farw Sophie Taylor ac fe ddioddefodd Mr Deguara anafiadau difrifol gan dreulio "misoedd lawer" yn yr ysbyty.

'Dryllio'

Mewn datganiad, dywedodd teuluoedd Ms Taylor a Mr Deguara fod "y ddau deulu wedi eu dryllio am byth".

Cafodd Ms Taylor ei disgrifio fel "ein tywysoges brydferth", ac fe ychwanegodd y datganiad: "Mae hyn nawr yn hunllef barhaus y mae'n rhaid i'n dau deulu ddioddef yn ddyddiol."

Disgrifiodd y datganiad hefyd sut y dioddefodd Mr Deguara "anafiadau difrifol sydd wedi newid ei fywyd am byth".

"Roedd yn ddyn annibynnol gyda chylch gwych o ffrindiau ac felly roedd ganddo fywyd cymdeithasol prysur. Roedd yn mwynhau chwarae pêl-droed ac roedd i fod i gychwyn swydd newydd ychydig cyn y gwrthdrawiad.

"Nid dyma'r achos bellach - mae nawr yn gaeth i'r tŷ ac mae wedi colli ei annibyniaeth" meddai'r datganiad.

Bydd Pesticcio, o Gaerdydd, yn cael ei dedfrydu ddydd Gwener. Cafodd ei chadw yn y ddalfa.

Straeon perthnasol