Tri dan glo am ymosodiad hiliol yng Nghei Connah

Chad Stagg, Daniel Butler ac Anthony Stagg
Image caption Bydd Chad Stagg, Daniel Butler ac Anthony Stagg i gyd yn treulio cyfnod dan glo

Mae tri dyn a gyflawnodd ymosod hiliol ar ddyn o Wlad Pwyl wedi cael eu carcharu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Wedi'r ymosodiad fe wnaeth Przemyslaw Zylinski gynnal ymchwiliad ei hun ar gyfryngau cymdeithasol, a darganfod drwy Facebook pwy oedd yn gyfrifol, ac aeth at yr heddlu gyda'r enwau.

Clywodd y llys bod ddau ddyn Pwyleg yn cerdded ar y stryd yng Nghei Connah pan gafon nhw'u henllibio'n hiliol ar 27 Mai'r llynedd.

Wrth iddyn nhw ddychwelyd ar y ffordd yn hwyrach aeth dau ddyn ifanc atyn nhw gan boeri atyn nhw ac yna dechrau ymosod arnyn nhw.

Roedd Chad James Stagg, 20 oed a Daniel Butler, 19 oed - y ddau o Gei Connah - wedi pledio'n euog i anafu'n fwriadol, ac roedd tad un ohonynt Anthony Stagg - 52 oed - wedi cyfadde' anafu wedi iddo ymuno yn yr ymosodiad yn ddiweddarach.

Ymosodiad

Daeth eraill i ymuno yn yr ymosodiad, ac ar un cyfnod dywedodd Mr Zylinski iddo weld cyllell fawr yn nwylo un o'r criw.

Clywodd y llys eu bod wedi gweiddi ar Mr Zylinski i "fynd yn ôl i'w gwlad eu hunain".

Yn ystod ymchwiliad yr heddlu, fe ddaethon nhw o hyd i forthwyl gafodd ei ddefnyddio yn yr ymosodiad gyda gwaed Mr Zylinski arno.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry bod yr achos yn un difrifol, ac yn esiampl arall o gymdeithas hiliol.

Roedd y weithred, meddai, yn un o ddial bwriadol oedd wedi ei threfnu o flaen llaw.

Cafodd Chad Stagg ei ddedfrydu i bedair blynedd a hanner mewn Dalfa'r Ifanc, a Daniel Butler am bedair blynedd.

Cafodd Anthony Stagg ei garcharu am 27 mis am ei ran yn y digwyddiad.