Awdur o Awstralia'n cipio Gwobr Dylan Thomas

Fiona McFarlane Image copyright James Davies

Fiona McFarlane o Sydney, Awstralia, yw enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas eleni am ei llyfr The High Places.

Mae'r wobr yn cael ei rhoi mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.

Cyflwynwyd y wobr ariannol o £30,000 i Ms McFarlane, 39, mewn seremoni wobrwyo yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe nos Fercher.

The High Places yw ail lyfr Ms McFarlane.

Image copyright Prifysgol Abertawe

Mae'r wobr o £30,000 yn cael ei dyfarnu i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg, sydd wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 mlwydd oed neu iau.

Wedi'i sefydlu yn 2006, bwriad y wobr yw cydnabod a chefnogi awduron y dyfodol yn ogystal â chydnabod etifeddiaeth Dylan Thomas, a ysgrifennodd y rhan fwyaf o'i waith gorau tra yn ei 20iau.

Dywedodd cadeirydd y panel beirniadu, Yr Athro Dai Smith: "Ar ôl llawer o drafodaethau egnïol, mae'r beirniaid yn cydnabod meistrolaeth yng nghasgliad bythgofiadwy o straeon byrion syfrdanol Fiona McFarlane.

"Cytunom fod The High Places yn amrywiol iawn o ran naws, gyda phob stori yn dadansoddi themâu megis hiraeth, atgasedd, cariad ac ofn - pob un ohonynt animeiddio ein bodolaeth, ac yn awgrymu bod realiti yn bodoli y tu hwnt i fychander ein bywydau. Mae hwn yn waith aeddfed gan awdur ifanc sy'n amlygu gwir enaid rhyngwladol o wobr hon."

Roedd y rhestr fer eleni yn cyfuno straeon byrion, nofelau a barddoniaeth, ac awdur o Fangor, Alys Conran oedd un ohonynt am ei llyfr, Pigeon.

Yn ogystal â chasgliad Ms McFarlane a Ms Conran, roedd gwaith pedwar awdur arall ar y rhestr fer: Anuk Arudpragasam (Sri Lanka), Luke Kennard (DU), Sarah Perry (DU), a Callan Wink (UDA).

Pynciau Cysylltiedig