Dau ymgeisydd i arwain Cyngor Sir Penfro

Jamie Adams
Image caption Jamie Adams yw arweinydd presennol Cyngor Sir Penfro

Bydd cynghorwyr Penfro yn gorfod dewis rhwng dau ymgeisydd ar gyfer swydd arweinydd newydd y cyngor sir.

Yn herio'r arweinydd presennol, Jamie Adams, mae'r cynghorydd David Simpson.

Roedd Mr Simpson yn aelod o'r cabinet tan iddo ymddiswyddo tair blynedd yn ôl yn dilyn ffrae gyda'r grŵp annibynnol oedd yn rheoli'r cyngor.

Fe wnaeth y broses ar gyfer derbyn enwebiadau ar gyfer arweinydd gau nos Fercher.

Mae grym y grŵp annibynnol wedi gwanhau yn sylweddol ar ôl i lai nac 20 o'u cynghorwyr gael eu hail-ethol yr wythnos diwethaf.

Collodd dau aelod blaenllaw o'r cabinet, Rob Lewis a Keith Lewis, eu seddi.

Bydd saith cynghorydd Llafur a chwe aelod Plaid Cymru yn cefnogi Mr Simpson, ac mae nifer o gynghorwyr heb gysylltiad i blaid na grŵp wedi awgrymu y byddan nhw'n ei gefnogi hefyd.

Nid yw'r 12 cynghorydd Ceidwadol wedi cadarnhau pwy fydd yn cael eu cefnogaeth nhw.

Bydd y cyngor llawn yn pleidleisio ar 25 Mai am arweinydd newydd, fydd yn gyfrifol am benodi cabinet newydd.

Os fydd Mr Simpson yn cael ei ethol, mae'n debyg y bydd grym yn llithro o ddwylo'r grŵp annibynnol sydd wedi rheoli'r cyngor ers 1996.