Carcharu dyn o Geredigon am droseddau rhyw

Kevin John Turner Image copyright Heddlu Dyfed Powys

Mae dyn 53 oed o Abertawe, ond yn wreiddiol o Geredigion, wedi ei ddedfrydu i 20 mlynedd o garchar am droseddau rhyw yn erbyn merch ifanc.

Penderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Abertawe fod Kevin John Turner, 53 oed ac yn wreiddiol o bentref Tremain ger Aberteifi, yn euog o wyth cyhuddiad o dreisio, tri o weithred rhyw gyda phlentyn, pedwar cyhuddiad o ymosodiadau rhyw a bod â delweddau anweddus o blentyn yn ei feddiant.

Dywedodd y barnwr Geraint Walters y byddai'n rhaid i Turner, oedd yn ddyn busnes adnabyddus yn Aberteifi, dreulio o leiaf 13 o flynyddoedd yn y carchar a bydd yn rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Fe wnaeth y troseddau gael eu cyflawni dros gyfnod o bedair blynedd yn ardal Aberteifi.

Dywedodd y ditectif arolygydd Richard Yelland fod hwn "yn ymchwiliad hir ac anodd i dditectifs yng Ngheredigion ond fe wnaeth eu dyfal barhad sicrhau tystiolaeth gadarn i gyflwyno i'r llys.

"Mae'r ddedfryd yn cydnabod y niwed seicolegol sy'n para am oes y gwnaeth hyn ei achosi i'r sawl a ddioddefodd."

Pynciau Cysylltiedig