Arestio dyn wedi 'digwyddiad heddlu' ger ysgol gynradd

Fflint

Mae dyn wedi ei arestio yn dilyn digwyddiad ger ysgol gynradd yn Sir y Fflint.

Cafodd swyddogion eu galw i Faes Alaw am 07:11 fore Gwener yn dilyn adroddiadau, a phryder, am ddyn oedd yn ymddwyn mewn ffordd fygythiol ac ymosodol.

Mae'r heddlu bellach wedi cadarnhau fod dyn 25 oed wedi ei arestio am achosi cythrwfwl ac o wneud bygythiadau i ladd.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod Rhodfa Albert a Ffordd Llewelyn yn parhau ar gau wrth iddyn nhw ddelio â'r digwyddiad.

Cafodd Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair gerllaw ei chau oherwydd y digwyddiad.

Ychwanegwyd bod y prifathro wedi gwneud y penderfyniad i sicrhau diogelwch y plant.

Dywedodd y Prif Arolygydd Simon Barrasford: "Mae cymdogion wedi cael eu symud o'u cartrefi ac mae'r ffordd wedi cau er mwyn hwyluso'r broses i siarad gyda'r unigolyn."