Carcharu dau am achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus

Sophie Taylor Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Sophie Taylor yn y digwyddiad ym mis Awst y llynedd

Mae dynes a'i chariad, wnaeth achosi marwolaeth dynes arall mewn gwrthdrawiad wrth ei dilyn ar hyd strydoedd Caerdydd, wedi eu dedfrydu i gyfnodau sylweddol o garchar.

Bu farw Sophie Taylor, 22, ar ôl i'w char daro bloc o fflatiau yn ardal Adamsdown ym mis Awst y llynedd.

Cafwyd Melissa Pesticcio, 23 o Lanrhymni, yn euog o achosi ei marwolaeth trwy yrru'n beryglus, ac fe gafodd ei charcharu am chwe mlynedd a hanner ddydd Gwener.

Cafodd Michael Wheeler, 22 o Dremorfa, oedd wedi cyfaddef i'r un cyhuddiad, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd i saith mlynedd a hanner mlynedd dan glo.

Roedd Pesticcio hefyd wedi ei chael yn euog o achosi anafiadau difrifol i Joshua Deguara trwy yrru'n beryglus - teithiwr yng nghar Ms Taylor.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fe wnaeth camerau cylch cyfyng ddal yr eiliadau cyn marwolaeth Ms Taylor

Fe wnaeth Wheeler, oedd wedi bod mewn perthynas â'r ddwy ddynes, hefyd gyfaddef achosi anafiadau difrifol trwy yrru'n beryglus a chyhuddiad o fygwth.

Clywodd yr achos bod Pesticcio wedi dilyn Sophie Taylor yn ei char ar hyd strydoedd y brifddinas ar ôl ei gweld tu allan i gartref ei chariad, Wheeler.

Roedd y ddwy wedi ffraeo'n gyson ar ôl i Wheeler adael Pesticcio am Ms Taylor, ond aeth Wheeler yn ôl at Pesticcio yn ddiweddarach.

Yn dilyn anghydfod dros arian, dilynodd Pesticcio a Wheeler y ddynes ifanc drwy strydoedd ardal Adamsdown.

Roedd car Vauxhall Corsa Wheeler yna wedi "gorfodi" car BMW Ms Taylor i mewn i wal, gan achosi ei marwolaeth a gadael Mr Deguara gydag anafiadau oedd "wedi newid ei fywyd".

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafodd Melissa Pesticcio (chwith) a Michael Wheeler eu carcharu am gyfanswm o 14 mlynedd

Roedd y tri char wedi gyrru'n gyflym drwy strydoedd Caerdydd, gyda lluniau camerau cylch cyfyng yn dangos car Pesticcio ar y blaen, gyda Wheeler yn ei dilyn y tu ôl i gar Sophie Taylor.

Roedd Wheeler wedi gyrru ar ochr anghywir y ffordd ddwywaith er mwyn gyrru'n nes at gar Ms Taylor.

Gyrrodd i mewn i'w char, gan olygu ei bod wedi troi allan o reolaeth i mewn i wal y bloc o fflatiau.

Bu farw Ms Taylor ac fe ddioddefodd Mr Deguara anafiadau difrifol gan dreulio "misoedd lawer" yn yr ysbyty.

Pynciau Cysylltiedig