'Does dim angen poeni am bafiliwn Penarth'

Pier Penarth
Image caption Mae £4.2m wedi'i wario ar adnewyddu pier Penarth yn ystod y blynyddoedd diwethaf

Does 'na ddim sail i'r ofnau am bafiliwn pier Penarth, medd yr elusen sydd yn rhedeg y pier o ddydd i ddydd.

Yn 2013 cafodd £4.2m ei wario ar ailwampio'r pier i gynnwys sinema, caffi ac oriel.

Ond ym mis Mawrth fe gaeodd y sinema ac mae'r pafiliwn ynghau dri diwrnod yr wythnos.

Yn ôl yr Athro Tony Hazell, o elusen Penarth Arts and Crafts Ltd, dyw'r pafiliwn ddim wedi cael ei redeg mewn ffordd gynaliadwy.

Adeg agor atyniadau'r pier ym mis Rhagfyr 2013, roedd y pafiliwn ar agor saith diwrnod yr wythnos am ddeuddeg awr y dydd a hynny am 362 o ddyddiau'r flwyddyn.

"Doedd hynny ddim yn gynaliadwy ar delerau masnachol heblaw sôn am redeg y cyfan fel elusen," ychwanegodd Mr Hazell.

Image copyright Empics
Image caption Dyma unig sinema Penarth

Dywedodd Mr Hazell bod y penderfyniad i gau sinema Penarth wedi digwydd ar ôl i ffigyrau y flwyddyn cynt ddangos nad oedd hi'n denu cymaint o ymwelwyr yn ystod misoedd yr haf.

Yn ychwanegol, roedd y caffi ar gau ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher am nad oedd yn gwneud digon o elw i dalu'r costau.

Ond wedi cynnal adolygiad o'r busnes a derbyn £126,000 o arian loteri, dywedodd y byddai'r pafiliwn a'r caffi yn ail agor naill ai pump neu chwe diwrnod yr wythnos o ganol yr haf. Mae'n debygol o fod ar gau ar ddydd Llun.

Dywedodd hefyd y byddai'r sinema eto yn croesawu ymwelwyr o fis Medi ymlaen.

"Ry'n yn edrych am syniadau newydd ar sut i godi arian," ychwanegodd.

"Ar ddiwedd y dydd mae'r adeilad hwn yn cael ei redeg gan elusen a dyw pobl ddim yn cyfrannu cymaint â'r hyn a fuasent, efallai, i elusen anifeiliaid.

"Tîm bach o staff cyflogedig sydd gennym ac ry'n yn dibynnu llawer ar wirfoddolwyr. Ond mi wnewn ni oroesi."

Dywedodd un ymgyrchydd, Andrew Jones 52, sydd wedi trefnu deiseb ag arni 1,700 o enwau mor belled - nad oedd ganddo lawer o ffydd yn elusen PACL.

Image caption Mae i'r pafiliwn ofod cymunedol ac mae'n gartref i nifer o ddosbarthiadau

"Mae cwmni PACL wedi bod yn hynod dawel ynglŷn â'r hyn sy'n digwydd," medd Mr Jones, sy'n byw ym Mhenarth.

"Fe gaeodd y sinema yn sydyn gan roi hysbyseb ar ei gwefan - ond dwi'm yn meddwl bod llawer wedi gweld hwnna.

"Dwi'm yn credu bod cynulleidfa y sinema wedi gostwng cymaint â hynny yn yr haf."

Dywedodd Cyngor Bro Morgannwg, sy'n rhedeg y pier ac sydd wedi rhentu'r pafiliwn ar brydles i PACL am 125 mlynedd, ei fod wedi "rhoi cymorth ariannol sylweddol a phroffesiynol" i'r cwmni.

Cafodd £800,000 ei roi ar gyfer adnewyddu - yn ychwanegol at yr arian a dderbyniwyd o Gronfa Treftadaeth y loteri - a hefyd cafodd grant o £100,000 ei roi ar i'r cwmni yn ystod y flwyddyn gyntaf o fasnachu er mwyn ei gefnogi.

"Ers i'r grant ddod i ben mae'r cyngor wedi darparu cymorth proffesiynol i PACL i'w helpu i gynllunio ac i reoli materion ariannol," ychwanegodd llefarydd.

"Gan ein bod wedi rhoi cymaint o gefnogaeth, ry'n yn awyddus fel cyngor i weld y datblygiad yn llwyddo ac yn parhau i ddarparu adnoddau sy'n cael eu gwerthfawrogi gan y gymuned."

Cafodd pier Penarth ei agor yn 1895 ac yn 2014 pier Penarth oedd pier y flwyddyn yn dilyn pleidlais gan gymdeithas y National Piers Society.