Dechrau'r gwaith o achub muriau

Peter Martindale Image copyright National Trust
Image caption Mae Peter Martindale yn un o ddau arbenigwr sy'n gweithio i adfer y muriau

Mae'r gwaith wedi dechrau i geisio achub muriau wedi'u paentio o oes y Tuduriaid yn un o'r esiamplau hynaf yng Nghymru o dŷ trefol traddodiadol yn Sir Benfro.

Credir bod y paentio blodeuog ar furiau'r Tudor Merchant's House yn Ninbych y Pysgod - sy'n cael ei redeg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - yn dyddio nôl i'r 18fed ganrif neu ddechrau'r 19eg ganrif.

Ond mae'r muriau wedi perygl o ddymchwel felly mae angen arbenigwyr er mwyn ei sefydlogi a datgelu'r paent gwreiddiol.

Maen nhw'n gobeithio datguddio mwy o waith, ac i ddarganfod pwy oedd yr artist.

Image copyright National Trust
Image caption Rheolwr yr eiddo yw Angela Jones

Cafodd y patrwm tri lliw ei baentio gyda llaw ar wal ogleddol mynedfa'r eiddo.

Rhan gyntaf y gwaith yw cryfhau'r mur a'i atal rhag dymchwel.

Yna mae cadwraethwyr yn gobeithio tynnu'r haen uchaf o blastar o'r muriau sy'n weddill i weld os yw'r patrwm yn parhau.

Wedi dadansoddi'r paent fe ddaeth yn amlwg bod deunydd o safon uchel iawn wedi eu defnyddio, ac mae'r YG yn credu mai'r tebygrwydd yw bod y muriau wedi eu paentio er mwyn dangos cyfoeth y perchnogion ar y pryd.

Ond does neb yn gwybod pwy oedd yr artist, ac mae'r sefydliad yn gobeithio datgelu cliwiau am bwy ydoedd.

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn apelio ar berchnogion tai eraill yn y dref i chwilio am baentiadau tebyg er mwyn cymharu samplau.

Mae'r eiddo ar agor i'r cyhoedd wrth i'r gwaith fynd rhagddo fel y gall ymwelwyr weld y tîm wrth eu gwaith a dysgu mwy am y muriau a'r gwaith paent.

Dywedodd rheolwr yr eiddo, Angela Jones, bod y prosiect yn "gyfle gwych" i ymwelwyr weld cadwraeth yn gweithio.

"Trwy ddod i weld y gorffennol, fe fyddwch yn ein cynorthwyo i warchod dyfodol y Tudor Merchant's House," meddai.

Image copyright Jaggery/Geograph
Image caption Tudor Merchant's House, Dinbych y Pysgod
Image copyright National Trust
Image copyright National Trust