Cyhoeddi enwau rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2017

Dysgwyr y flwyddyn Image copyright Eisteddfod Genedlaethol
Image caption (O'r Chwith) Emma Chappell, Richard Furniss, Daniela Schlick a Hugh Brightwell

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi enw'r pedwar person fydd yn cystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn y brifwyl ar Ynys Môn eleni.

Cynhalwyd y rownd gyn derfynol yn Llangefni ddydd Sadwrn gyda phedwar ymgeisydd yn dod i'r brig.

Y rheiny a ddaeth i'r brig eleni oedd Hugh Brightwell o Ellesmere Port, Sir Gaer, Emma Chappell o Ddeiniolen, Gwynedd, Richard Furniss o Langefni, Môn a Daniela Schlick o Borthaethwy, Ynys Môn.

Dywedodd Elwyn Hughes, Cadeirydd Pwyllgor Dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn: "Roedd yn hynod braf croesawu pawb draw atom i Langefni dros y penwythnos ar gyfer y rownd gynderfynol, a chawsom ein plesio'n arw gyda safon pob un o'r cystadleuwyr eleni.

"Mae'n biti nad oes modd i bawb gyrraedd y rownd derfynol, gan fod y safon mor uchel, a phawb yn ysbrydoliaeth, nid yn unig i ddysgwyr eraill ond i Gymry Cymraeg hefyd.

"Mae'n brofiad arbennig cael cyfarfod a siarad gyda'r rheiny sydd wedi cystadlu a chlywed am sut mae dysgu Cymraeg wedi siapio a newid eu bywyd.

"Rydym yn llongyfarch pob un ymgeisydd yn wresog, ac yn diolch iddyn nhw, nid yn unig am gystadlu ond am eu hymroddiad i'r iaith a'n diwylliant. Dymuniadau da i bob un ohonyn nhw yn y dyfodol," meddai.

Image caption Bydd yr enillydd yn cael ei wahodd i fod yn aelod o'r Orsedd.

'Modd i fyw'

Y beirniaid eleni yw Jenny Pye, R Alun Charles a Nia Roberts, ac wrth gyhoeddi'r rhestr fer yn Oriel Ynys Môn dywedodd Jenny Pye: "Rydym i gyd wedi cael modd i fyw yn cyfarfod yr holl ymgeiswyr ar gyfer y gystadleuaeth eleni.

"Mae'r safon wedi bod yn uchel, ac mae straeon pawb wedi bod yn hynod o ddiddorol. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ymgeisio, ac rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod Emma, Dani, Hugh a Richard eto yn y rownd derfynol yn ystod wythnos yr Eisteddfod."

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws arbennig, yn rhoddedig gan Rhian a Harri Pritchard, Cemaes, a £300 (Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor), a bydd y tri arall sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tlysau, sydd hefyd yn rhoddedig gan Rhian a Harri Pritchard, Cemaes, a £100 yr un (Teulu'r Wern, Talwrn).

Bydd y rheiny sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i'r cylchgrawn Golwg, a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr. Bydd yr enillydd hefyd yn cael ei gwahodd i fod yn aelod o'r Orsedd.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ger Bodedern o 4-12 Awst.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol