Eurovision: 15fed safle i Lucie Jones

Lucie Jones

Fe orffennodd y Gymraes Lucie Jones yn y 15fed safle wrth gynrychioli'r DU yng ngystadleuaeth yr Eurovision nos Sadwrn.

Llwyddodd Jones, 26 oed o Bentyrch i gael 111 o bwyntiau am berfformio'r gan I'll Never Give Up on You.

Roedd gorffen yn 15fed yn welliant i'r DU, ar ol i'r ymgeiswyr y llynnedd, Joe a Jake orffen yn 24 safle gyda 64 pwynt.

Dyma oedd safle uchaf y DU yn y gystadleuaeth ers 2011.

Wrth i nifer o bobl broffwydo y basa Lucie Jones yn gorffen yn y safle olaf yn ystod yr wythnos, roedd Ms Jones wedi rhybuddio pobl y "gallai unrhyw beth ddigwydd" yn ystod y gystadleuaeth.

Roedd Ms Jones i weld yn eithaf hapus gyda'r canlyniad wrth iddi drydar y neges "dwi wedi ennill, o na arhoswch!"

Llwyddodd Portiwgal i ennill y gystadleuaeth am y tro cyntaf erioed.