'Dim gwelliant' mewn safonau byw
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Dim gwelliant sylweddol' yn safonau byw cefn gwlad

15 Mai 2017 Diweddarwyd 08:00 BST

Does "dim gwelliant sylweddol" wedi bod mewn safonau byw yng nghefn gwlad yn ddiweddar, yn ôl academydd.

Dywedodd Robert Bowen o Brifysgol Aberystwyth a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ei bod hi hefyd yn "anodd" dweud pa effaith fydd gan yr etholiad cyffredinol ar safonau byw yng Nghymru.

Bu'n siarad gyda gohebydd BBC Cymru, Geraint Thomas, fu'n ymweld â phentre' Llanwenog, Ceredigion, ar drothwy'r bleidlais fawr.