Dechrau adeiladu gorsaf heddlu newydd yn Wrecsam

Heddlu Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Bydd y gwaith o adeiladu gorsaf heddlu £1.9m newydd yng nghanol Wrecsam yn dechrau'n ddiweddarach.

Mae disgwyl i'r gwaith ar hen safle galeri'r Oriel yn llyfrgell y dref bara am 14 mis.

Fe fydd yr orsaf newydd yn gartref i wasanaethau llinell flaen, gyda'r pencadlys rhanbarthol a chelloedd yn symud i Llai.

Bydd y ddau safle yn cael eu datblygu yn lle pencadlys presennol yr heddlu yn Wrecsam, sydd wedi ei leoli mewn tŵr ym Modhyfryd.

Mae'r safle yma'n cael ei werthu ac fe fydd y tŵr yn cael ei ddymchwel.

Cyngor Wrecsam sy'n darparu safle'r orsaf newydd, a hynny ar brydles o 10 mlynedd.

Cafodd y galeri, sy'n cael ei rhedeg gan y cyngor, ei hail-leoli ac mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygu canolfan gelfyddydau a diwylliant newydd yn y dref.