Carchar i ddyn am achosi ffrae yn Y Fflint ddydd Gwener

Fflint

Mae dyn wedi ei garcharu am 32 wythnos yn dilyn digwyddiad yn y Fflint ddydd Gwener.

Fe gafodd Daniel Thompson, 25, ei arestio yn dilyn y digwyddiad ym Maes Alaw yn y dref, ac fe'i cafwyd yn euog o achosi ffrae yn Llys Ynadon Wrecsam ddydd Sadwrn.

Cafodd ddedfryd o 26 wythnos am achosi ffrae a chwe wythnos o garchar am dorri gorchymyn dedfryd ohiriedig, ac fe fydd cyfnodau'r ddwy ddedfryd yn cydredeg.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd Daniel Thompson ei arestio ddydd Gwener

Dywedodd y Prif Arolygydd Sharon McCairn o Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym yn sylweddoli'r effaith a gafodd y digwyddiad ar y gymuned leol, ysgol a theuluoedd Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn ac Ysgol Gynradd y Santes Fair.

"Rwyf yn croesawu'r ddedfryd ac mae cyflymder y dedfrydu'n adlewyrchu difrifoldeb y digwyddiad."