Cais i ddatgymalu ac ailddatblygu Pier Bae Colwyn

Pier Bae Colwyn Image copyright Cyngor Conwy

Mae cais wedi'i wneud i ddatgymalu ac ailddatblygu Pier Fictoria ym Mae Colwyn.

Fe wnaeth rhan o'r pier ddisgyn i'r môr ym mis Chwefror, ac yna fe wnaeth tân gynnau yno ym mis Mawrth.

Y perchnogion, Cyngor Conwy sydd wedi cyflwyno'r cais cynllunio ar gyfer yr adeilad rhestredig Gradd II.

Mae'r cynlluniau'n cynnwys ailddatblygu pier byrrach, gan gofnodi a storio elfennau er mwyn eu hail-ddefnyddio mewn gwaith adfer yn y dyfodol.

Image copyright Steven Thomas (Roby Aerial Work)

Roedd y pier 116 mlwydd oed eisoes ar gau i'r cyhoedd am resymau diogelwch cyn iddo ddisgyn i'r dŵr.

Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar y cais, gyda chyngor gan CADW.

Fe wnaeth y cyngor bleidleisio i ddymchwel y pier yn 2013, ond cafodd y cais ei wrthod gan Lywodraeth Cymru yn 2015.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol