Pryder am ddiffyg lle meddygfeydd Porth Tywyn, Sir Gâr

Bydd meddygfa Harbour View yn cau ddiwedd Gorffennaf Image copyright Geograph
Image caption Bydd meddygfa Harbour View yn cau ddiwedd Gorffennaf

Mae pryder y bydd rhaid i gleifion Porth Tywyn yn Sir Gaerfyrddin deithio allan o'r dref i weld meddyg wrth i feddygfa yn y dref gau.

Yn ôl cynghorwyr mae tua 1,400 o bobl wedi eu cofrestru i feddygfa Harbour View, fydd yn cau ddiwedd Gorffennaf gan fod y meddyg, Dr Lodha yn ymddeol.

Oherwydd diffyg lle yn y feddygfa arall ym Mhorth Tywyn, bydd cyfarfod yn cael ei gynnal nos Fawrth i drafod pryderon.

Doedd neb ar gael o feddygfa Harbour View i gadarnhau union nifer y cleifion yn y feddygfa.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cadarnhau y bydd y feddygfa'n cau, a dweud bod y bwrdd yn "gweithio'n agos" gyda Harbour View a meddygfeydd yr ardal.

'Rhy bell'

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd y bwrdd iechyd bod y feddygfa'n cau, gan ddweud bod "cynaladwyedd parhaus y gwasanaethau meddygol cyffredinol ar gyfer y boblogaeth yn flaenoriaeth" ac y byddai "cynllun cadarn" yn cael ei ddatblygu ar gyfer cleifion cofrestredig.

Ond dywedodd un cynghorydd nad oedd llawer o gleifion yn ymwybodol y byddai'r feddygfa'n cau.

Dywedodd y Cynghorydd Geraint Davies: "Gweld ar Facebook 'nes i a wedyn weles i boster yn ffenest y feddygfa. Does neb wedi cysylltu â ni'n uniongyrchol.

"Rwyf wedi cael ar ddeall nad oes fawr o le yn y feddygfa arall, a felly byddai disgwyl i gleifion deithio i Gydweli neu Lanelli.

"Mae hynny yn rhy bell, yn enwedig i bobl oedrannus Porth Tywyn. 'Wi'n bryderus iawn ynglŷn â'r dyfodol."

Ychwanegodd cynghorydd tref arall ym Mhorth Tywyn, Mary Wenman, ei bod hi'n bryderus dros y gymuned leol ac yn "gobeithio y cawn ni fwy o oleuni yn y cyfarfod".

'Sicrhau mwy o le'

Dywedodd Laura Lloyd Davies, Rheolwr Datblygu Ardal Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wrth Cymru Fyw: "Ry'n ymwybodol fod 'na ddim lot fawr o le yn y feddygfa arall ym Mhorth Tywyn ond ry'n yn ceisio cymryd camau i sicrhau mwy o le."

Dywedodd Jill Paterson, un o gyfarwyddwyr Hywel Dda: "Gallaf gadarnhau y bydd y feddygfa yn cau ar 31 Gorffennaf.

"Mae'r bwrdd iechyd yn gweithio'n agos gyda meddygfa Harbour View, meddygfeydd cyfagos a'r cyngor cymuned.

"Yn ystod y dyddiau nesaf bydd cleifion yn derbyn llythyr yn nodi pa feddygfa y byddan nhw'n gallu cofrestru gyda hi o 1 Awst ymlaen.

"Ar hyn o bryd does dim rhaid i gleifion wneud dim byd. Ry'n am sicrhau cleifion ein bod fel bwrdd iechyd yn ymrwymo i ddarparu gofal iddyn nhw."

Pynciau Cysylltiedig