Dyn 92 yn y llys am geisio denu merch ifanc dros y we

llys casnewydd

Mae Llys y Goron Casnewydd wedi clywed sut aeth dyn 92 oed o Abertyleri ati i geisio denu merch 11 oed i'w gartref er mwyn ei cham-drin yn rhywiol.

Mae Ivor Gifford yn wynebu dau gyhuddiad o geisio ysgogi plentyn o dan 13 oed i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol, ac un cyhuddiad o geisio cwrdd â phlentyn er mwyn meithrin perthynas amhriodol.

Mae wedi pledio'n ddieuog i bob un o'r tri chyhuddiad.

Dywedodd Owen Williams, bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, wrth y rheithgor bod yr achos hwn yn enghraifft o "feithrin perthynas amhriodol ar-lein".

Dywedodd bod sefydliad o'r enw "The Hunted One" wedi cael ei sefydlu i godi ymwybyddiaeth o bobl sy'n ceisio meithrin perthynas amhriodol ar-lein, gan gasglu tystiolaeth er mwyn gallu erlyn rhai sy'n euog."

'Proffiliau ffug'

Eglurodd sut oedd y sefydliad yn gosod proffiliau o blant "ffug" mewn ystafelloedd sgwrsio, ac yna pan roedd rhywun yn cysylltu â'r proffil ffug, roedd oedran y plentyn - nad oedd yn bodoli mewn gwirionedd - yn ymddangos.

Clywodd y rheithgor sut aeth Gifford ati rhwng mis Medi a mis Rhagfyr y llynedd i gysylltu gyda dwy 'ferch ffug'.

Fe ddywedodd Mr Williams fod Mr Gifford wedi "cychwyn sgyrsiau o natur rywiol bron yn syth", gan anfon lluniau noeth o'i hun at y merched, a dywedodd yn ei broffil ei fod yn 21, nid yn 92 oed.

Fe honnwyd iddo gael ei ddal pan gysylltodd gyda merch 11 oed o'r enw Jessie nad oedd yn bodoli, ac fe ddywedwyd ei fod wedi gwneud trefniadau iddi deithio ar y trên o Gaerdydd i'w gartref ger Abertyleri yng Nghymoedd Gwent.

Pan gyrhaeddodd Gifford mewn tacsi yng ngorsaf reilffordd Llanhiledd ar 3 Rhagfyr, 2016, fe ddaeth wyneb yn wyneb ag aelodau o "The Hunted One", ac fe gafodd Heddlu Gwent eu galw.

Mae Gifford wedi pledio'n ddieuog, ac mae'r achos yn parhau.