Rhai ysgolion yn 'chwarae'r system' arholiadau

disgyblion Image copyright PA

Mae rhai ysgolion yn "chwarae'r system" arholiadau, a hynny drwy roi cyfle i blant wneud arholiadau yn gynnar, medd cyfarwyddwr addysg Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Steve Davies wrth ACau fod swyddogion yn "bryderus" am nifer y disgyblion oedd yn ymgeisio yn gynnar.

Mae'r sylwadau yn dilyn beirniadaeth gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, fod plant yn "bancio" gyda chymwysterau is.

Dywedodd Mr Davies fod y llywodraeth am weithredu ar y mater yn yr hydref.

Fe fynegodd Ms Williams bryderon yn gynharach ym mis Mai bod ffocws ysgolion wedi bod ar godi cyrhaeddiad TGAU i raddau C.

Dywedodd bod hynny wedi arwain at "ganlyniadau anfwriadol", gyda rhai plant yn gwneud yr arholiadau yn gynnar er mwyn bancio cymhwyster is, yn hytrach na cheisio cyrraedd graddau uwch.

Image caption Dywedodd Steve Davies wrth ACau fod rhai ysgolion yn "chwarae'r system"

Fe ofynnodd yr AC Llafur, Lee Waters wrth y gwas sifil os oedd "ceisio arholiadau yn gynnar yn ffordd o chwarae'r system", a dywedodd mai cyngor Llywodraeth Cymru oedd bod penderfyniadau ynghylch y mater er "budd pob plentyn yn unigol".

Dywedodd wrth Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad bod rhai ysgolion wedi caniatáu i ddisgyblion geisio'r arholiadau yn gynnar er mwyn "profi'r system".

Ond ychwanegodd: "Dwi hefyd yn credu... bod rhai ysgolion yn chwarae'r system."

Dywedodd Mr Davies fod y llywodraeth yn gweithio gyda Chymwysterau Cymru (QW) i nodi "maint y broblem" gyda disgwyl adroddiad gan y corff ym mis Medi.

Ychwanegodd fod Ms Williams yn "ymwybodol iawn o'r mater" gan ychwanegu y bydd camau yn cael eu cymryd "ar ddechrau tymor yr hydref" yn dilyn yr adolygiad.

Pynciau Cysylltiedig