Teyrngedau i ddyn fu farw yn Eryri dros y penwythnos

John Wynne Image copyright Hawksmoor

Mae teulu tad i dri, fu farw ar ôl syrthio mwy na 200 troedfedd (60m) wrth gerdded yn Eryri wedi rhoi teyrnged iddo.

Roedd John Wynne, 61 oed, o Exmouth, yn cerdded gyda'i ferch 23 oed pan syrthiodd ar fynydd Tryfan yn Nyffryn Ogwen.

Roedd wedi bod yn gweithio yn y sector cyllid yn Bermuda, Iwerddon a'r DU.

Mae ei gyflogwyr hefyd wedi rhoi teyrnged i'r dyn "poblogaidd".

Image copyright TERRY HUGHES/GEOGRAPH

Cafodd Mr Wynne ei gludo i'r ysbyty ym Mangor lle bu farw.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mr Wynne, oedd yn wreiddiol o Carlow, Iwerddon, eu bod yn ei "addoli", a'u bod wedi mwynhau penwythnos o gerdded yn Eryri.

"Rydym mor ddiolchgar am yr holl weddïau, cariad a chefnogaeth gan deulu a ffrindiau, sydd hefyd yn teimlo colled mor anferth," medd y datganiad.

Dywedodd un o reolwyr Mr Wynne, o gwmni Hawskmoor, lle bu'n gweithio ers 2009, ei bod yn "sioc ac yn dristwch mawr" i glywed am ei farwolaeth.

Fe gafodd Mr Wynne ei ddisgrifio fel "cydweithiwr a chyfaill rhagorol" ac roedd ganddo "ddull tawel a chartrefol" o weithio.

Mae disgwyl y bydd cwest yn cael ei gynnal i farwolaeth Mr Wynne.