Chwilio am ddylunydd coron y Brifwyl yn 2018

Coron Image copyright Eisteddfod Genedlaethol
Image caption Hon oedd y goron gafodd ei dylunio y llynedd gan artist lleol, Deborah Edwards

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwilio am grefftwr i ddylunio a chreu goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn y brifddinas y flwyddyn nesaf.

Y brifysgol sy'n noddi'r broses a nhw felly fydd yn dewis yr ymgeisydd buddugol.

Maen nhw'n dweud eu bod eisiau hyd at dri myfyriwr i gydweithio gyda'r unigolyn yn ystod y broses o ddylunio a chreu, a bod angen i'r goron adlewyrchu gwerthoedd y brifysgol ac "yn enwedig ethos cynaliadwy ac arloesol Caerdydd a'r cyffiniau".

Mae gan yr Eisteddfod Genedlaethol hefyd feini prawf sy'n cynnwys:

  • Nad yw'r goron yn rhy drwm;
  • Bod enw swyddogol yr Eisteddfod a'r flwyddyn ar y goron;
  • Bod rhaid gallu addasu'r goron i ffitio'r bardd ar ôl y seremoni;
  • Rhaid i'r deunydd fydd yn cael ei ddefnyddio fod yn wydn ac yn barhaol;
  • Bod symbol gafodd ei greu gan Iolo Morgannwg - Y Nod Cyfrin - ar y dyluniad. Mae'n cynrychioli Cariad, Cyfiawnder a'r Gwir ac fe gafodd ei ddefnyddio gyntaf yn 1850.
Image copyright Getty Images
Image caption Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn digwydd yn Mae Caerdydd flwyddyn nesaf, heb y Maes traddodiadol

Y cyllideb ar gyfer creu'r goron yw £5,000, a'r diwrnod cau ar gyfer cyflwyno cais yw 19 Mai, gyda chyfweliadau i'w cynnal ym mis Mehefin.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod cwblhau'r goron yn derfynol erbyn diwedd mis Ionawr 2018.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol