Diystyru her gyfreithiol i osod peilonau ger fferm Berain

Peilon Image copyright Thinkstock

Mae her gyfreithiol i geisio atal gosod peilonau ar draws rhannau o Gonwy a Sir Ddinbych wedi cael ei ddiystyru gan yr Uchel Lys.

Mae cwmni SP Manweb yn bwriadu gosod 18 o beilonau i gysylltu fferm wynt ger Clocaenog a'r is-orsaf yng Nglascoed, ger Llanelwy.

Cafodd y cynlluniau eu cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Ynni, Greg Clark y llynedd.

Ond roedd gwrthwynebwyr yn dadlau y byddai'r llinellau trydan yn effeithio ar gefn gwlad a'r diwydiant ffermio ac yn dweud y dylai gwifrau tanddaearol gael eu gosod.

Gweithredu polisïau perthnasol

Fe wnaeth yr ymgyrchwyr ennill yr hawl i gael adolygiad barnwrol ym mis Chwefror.

Roedd yr adolygiad hwnnw yn canolbwyntio ar effaith y cynllun ar fferm Berain, cartref un o foneddigion enwocaf Cymru, Catrin o Ferain, oedd yn ddisgynnydd i Harri VII.

Daeth y barnwr i'r casgliad bod yr Ysgrifennydd Ynni wedi gweithredu'r polisïau perthnasol wrth benderfynu os oedd am gymeradwyo'r cynllun neu beidio.

Dywedodd y grŵp ymgyrchu Pylon the Pressure eu bod wedi'u siomi gan gasgliad yr adolygiad ac y gallan nhw drafod y posibilrwydd o apêl mewn cyfarfod nos Fawrth.

Pynciau Cysylltiedig