Ian Brady a'r plismon o Gymru

Evan John Hughes
Image caption Bu Mr Hughes yn ymchwilio i'r llofruddiaethau ac yn cydlynu gyda theulu un o'r plant, Edward Evans

Mae'r llofrudd plant Ian Brady wedi marw yn 79 oed.

Roedd e a'i gariad, Myra Hindley yn gyfrifol am farwolaethau pump o blant yn y 60au.

Cafodd ei garcharu yn 1966, ar ôl ei arestio yn Hydref 1965.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Y cyn blismon Evan John Hughes yn cofio arestio'r llofrudd Ian Brady.

Ditectif gwnstabl ifanc o Ben Llŷn, oedd yn gweithio yn Sir Caer ar y pryd, gafodd y dasg o warchod y llofrudd yn swyddfa'r Heddlu yn Hyde.

Erbyn hyn mae Evan John Hughes yn ei 80au, ac ar y Post Cyntaf bu'n sôn am ddigwyddiadau'r bore hwnnw dros hanner canrif 'nôl wrth ohebydd BBC Cymru Alun Rhys.

Image copyright PA
Image caption Ian Brady yn 1965