Darganfod cleddyf o'r 18fed ganrif yn Afon Tywi

Cleddyf Image copyright Amgueddfa Sir Gaerfyrddin
Image caption Cafodd y cleddyf ei ddarganfod gan gwrwglwr yn Afon Tywi

Mae yna ddirgelwch yn parhau am union hanes cleddyf o'r 18 ganrif gafodd ei ganfod ar wely Afon Tywi yng Nghaerfyrddin.

Cwrwglwr lleol, Andrew Davies, ddaeth o hyd i'r arf wrth osod ei rwydi ar yr afon.

Mae'r math o gleddyf gafodd ei ddarganfod yn cael ei gysylltu gan amlaf ag Indonesia, ond maent hefyd a chysylltiad â Malaysia, Gwlad Thai, ac ynysoedd y Philippin.

Mae lluniau o'r arf wedi eu hanfon i'r Amgueddfa Brydeinig yn Llundain er mwyn ceisio darganfod sut iddo gyrraedd y Tywi, ac am ba hyd iddo fod yno.

Sawl damcaniaeth

Ar ôl dod o hyd i'r arf fe wnaeth Mr Davies fynd â'r cleddyf i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn Abergwili.

Dywedodd curadur yr Amgueddfa Gavin Evans ar yr olwg gyntaf ei bod yn ymddangos fod y cleddyf o'r cyfnod Rhufeinig, ond o edrych yn fwy manwl roedd rhywbeth llawer mwy egsotig yn perthyn iddo.

"Tan gyfnod y chwyldro diwydiannol, Caerfyrddin oedd y dref bwysicaf yng Nghymru, felly roedd yna lot o fynd a dod, a nifer o nwyddau a phobl yn dod i'r dref."

Dywedodd fod yna sawl stori neu ddamcaniaeth am y cleddyf a sut iddo gyrraedd y Tywi, ond yr un fwyaf tebygol yw mai morwr oedd yn teithio i bedwar ban byd ddaeth ag ef yn ôl, ac yna ei fod wedi cwympo i'r afon.