Dan glo am 50 mlynedd

Mali Harries tu allan i'r carchar yn nhalaith Oregon Image copyright S4C
Image caption Mali Harries tu allan i'r carchar yn nhalaith Oregon

Yn 2016 cafodd dyn 22 oed o Wynedd ei garcharu am 50 mlynedd yn America wedi iddo gyfaddef i droseddau rhyw yn ymwneud â phlentyn yn y wlad.

Yn y rhifyn diweddaraf o'r gyfres Y Ditectif ar S4C bydd yr actores a'r gyflwynwraig Mali Harries yn mynd ar drywydd y stori tu ôl i arestio Gareth Hall o Dalysarn.

Aeth Mali, seren cyfres Y Gwyll, i ymweld â charchar Eastern Oregon Correctional Institution yn Pendleton ble mae Hall yn cael ei gadw.

Dywedodd ei bod yn cytuno â hyd dedfryd Hall gan ychwanegu: "Licen i tase'r system ym Mhrydain yn bod yn fwy llym ar droseddwyr rhyw yn arbennig yn gysylltiedig â phlant."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bu Mali Harries yn sôn am ei phrofiadau yn y carchar mewn cyfweliad gyda Siôn Jenkins o'r rhaglen Hacio.

Mae'r Cymro'n un o 1,700 o garcharorion ac mae'n rhannu cell gydag un carcharor arall.

"O'dd y carchar yn enfawr," meddai Mali. "Ac er mai medium security ydy Pendleton - o'dd security yn enfawr.

"O'n i ddim yn teimlo mewn peryg ond yn amlwg ro'dd y bobl o'n cwmpas ni wedi 'neud troseddau creulon… anweddus… ych a fi.

"O'n i ffaelu helpu meddwl beth maen nhw wedi'i 'neud. 'Pwy sy' 'di treisio?' 'Pwy sy' 'di saethu?' Ond fel staff do'n nhw ddim yn meddwl hynny o gwbl a ddim yn eu trin nhw'n wahanol."

Y Ditectif, S4C, Nos Fawrth, 16 Mai, 21:30