Arestio dau ar ôl canfod arfau mewn car yn Llandudno

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio wedi i'r heddlu ddod o hyd i arfau a chyffuriau yn eu car yn Llandudno.

Cafodd yr heddlu eu galw wedi adroddiadau o sŵn saethu gynnau aer ar Ben Y Gogarth yn ystod oriau man bore Mawrth.

Fe gafodd y dynion, sy'n dod o orllewin Sir Conwy, eu stopio gan yr heddlu ac maen nhw yn y ddalfa.

Yn dilyn y digwyddiad, fe archwiliodd Heddlu'r Gogledd dri adeilad yng Nghyffordd Llandudno a Bae Colwyn, gan ddod o hyd i swm "sylweddol" o gyffuriau, arian a thybaco anghyfreithlon.