Cwest: 'Cyfle i ymyrryd' wedi'i fethu

Siop Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Delwedd camera cylch cyfyng o Mr Jones mewn siop ym Mangor

Mewn cwest i farwolaeth dyn ger Bangor, mae crwner wedi disgrifio'r "awr euraidd" lle'r oedd cyfle i ymyrryd a'i achub.

Diflannodd Michael Bryn Jones, 39 oed o Landudno, yn oriau mân 2 Ebrill 2016 wedi iddo fod yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor yn gofyn am gymorth.

Clywodd y cwest iddo fynd i uned iechyd meddwl Hergest, ond na chafodd fynediad. Fe wnaeth staff yno awgrymu ei fod yn mynd i adran ddamweiniau'r ysbyty.

Yn ddiweddarach y bore hwnnw, fe'i gwelwyd yn cerdded ar hyd yr A55 am 05:57, ond er gwaethaf ymgyrch eang gan yr heddlu i ddod o hyd iddo, ni chafodd ei gorff ei ddarganfod tan 21 Mehefin.

Daeth tri bachgen o hyd i'r corff yn crogi mewn coedwig ar gyrion y ddinas.

Image copyright Google
Image caption Cafodd corff Mr Jones ei ddarganfod mewn coedwig ger Caerhun

Wrth roi tystiolaeth i'r cwest, dywedodd mam Mr Jones, Eileen Slinn, ei fod "wedi cael pyliau o iselder o bryd i'w gilydd ers blynyddoedd, ond roedden nhw'n mynd yn waeth".

"Roedd yn grediniol ei fod wedi tramgwyddo pobl ar Facebook," meddai, "ac yn credu fod ei deulu mewn perygl mawr.

"Cafodd ei gymryd dan ofal uned seiciatryddol yr ysbyty ym mis Mawrth, ac roedd dan ofal y tîm gofal cartref."

Ychydig wedi hynny, meddai, roedd wedi cerdded i'r môr wrth geisio dianc rhag y bobl yr oedd yn credu a oedd yn ei fygwth.

Pryderon

Dywedodd Mrs Slinn ei bod hi a'i theulu wedi codi pryderon am driniaeth ei mab, ond "doedd neb yn gwrando o gwbl. Fe ddylen nhw, hyd yn oed am bum munud."

Dywedodd y crwner Nicola Jones fod cyfnod o amser - "yr awr euraidd" - pan ddaeth i Ysbyty Gwynedd pan y gallai staff fod wedi siarad ag o a delio gydag o cyn iddo adael.

Ond ychwanegodd bod yr awdurdodau yn Ysbyty Gwynedd wedi dysgu gwersi o'r hyn ddigwyddodd gan ddweud eu bod "wedi cynhyrchu'r adroddiad digwyddiad difrifol gorau i mi ei weld mewn ymateb i'r digwyddiad yma".

Bydd y cwest yn parhau ddydd Mercher.