Galwadau i ehangu'r M4 yn ardal Abertawe

M4 eastbound at junction 45 Image copyright Google

Mae arweinydd cyngor wedi gwneud galwadau i ehangu traffordd yr M4 yn ardal Abertawe, drwy ychwanegu lôn i'r ddau gyfeiriad.

Ar hyn o bryd, dwy lôn sydd rhwng cyffyrdd 44 (Dwyrain Abertawe) a 48 (Pontarddulais).

Ond mae Arweinydd Cyngor Abertawe eisiau ehangu'r ffordd er mwyn ceisio delio â'r cynnydd mewn traffig oherwydd cynlluniau i adeiladu miloedd o dai newydd yn yr ardal.

Dywedodd Llywodraeth Cymru, sy'n rheoli'r M4, na fyddai'n gwneud sylw ar y mater.

Mae yna gynlluniau i adeiladu tai ym Mhenllergaer a Phontarddulais erbyn 2025 fel rhan o gynllun datblygu lleol Abertawe.

Osgoi problemau traffig

Pwysleisiodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, ei fod eisiau osgoi unrhyw broblemau traffig posib.

"Ry' ni'n sôn am ychwanegu lôn newydd," meddai.

"Mae gan Llywodraeth Cymru fodd cyfalafol ychwanegol, ac mae angen i ni wneud cais amdano.

"Dwi eisoes wedi rhoi gwybod i'r Prif Weinidog y byddwn ni'n gwneud cais iddyn nhw.

"Fydd y tai ddim yn cael eu hadeiladu dros nos, ond nod hyn yw cael cynllun yn barod ar gyfer y trigolion."

Image caption Mae disgwyl i filoedd o dai newydd gael eu hadeiladau ar gyrion Abertawe erbyn 2025

Mae'r M4 yn culhau o dair lôn i ddwy o gyffordd 38 (Port Talbot) tan ddiwedd y draffordd ar gyffordd 49 (Pont Abraham).

Fodd bynnag, dydy Stuart Cole, athro ar drafnidiaeth ym Mhrifysgol De Cymru, ddim yn cefnogi'r alwad am ehangu'r draffordd.

"Nid ychwanegu lôn newydd yw'r ateb," meddai.

"Does dim cyfiawnhad i adeiladu dwy lôn newydd ar y draffordd yn fy marn i.

"Mae'r dystiolaeth yn dangos i mi fod y traffig yn dod o yrwyr sy'n ceisio mynd o un pen o Abertawe i'r llall tra'n ceisio osgoi tagfeydd difrifol yng nghanol y ddinas."

Dywedodd yr Athro Cole ei fod yn credu mai system parcio a theithio ar gyrion y ddinas fyddai'n gweithio orau, gyda bysiau'n gwasanaethu rhwng 06:00 a 24:00.

"Mae'n gweithio yn Nulyn ac yng Nghaeredin, felly pam ddim Abertawe?" Gofynnodd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru na fydden nhw'n gallu gwneud sylw tan i Gyngor Abertawe drafod y cynllun datblygu'n fanwl gyda nhw.