Marwolaeth dynes wnaeth aros am ambiwlans yn ddamwain

Cwest Image copyright Google
Image caption Cafodd y cwest ei gynnal yn Neuadd y Dref yn Rhuthun

Damwain oedd achos marwolaeth menyw oedrannus wnaeth orfod aros chwe awr am ambiwlans ar ôl iddi ddisgyn, yn ôl crwner.

Fe wnaeth Daphne Williams, 78 oed o bentref Hanmer yn Sir Wrecsam, farw bythefnos ar ôl mynd i'r ysbyty am lawdriniaeth ar ei chlun y llynedd.

Roedd ei harennau wedi methu ac roedd ganddi niwmonia, sgil effeithiau o dorri'r asgwrn.

Dywedodd y Crwner John Gittins ei fod yn derbyn tystiolaeth y meddygon oedd yn credu nad oedd yr oedi wrth ddisgwyl am ambiwlans wedi cyfrannu at ei marwolaeth.

Ond fe fydd yn llunio adroddiad ynglŷn ag Atal Marwolaethau yn y Dyfodol i gael ei anfon at y Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Oedi yn 'annerbyniol'

Cafodd Mrs Williams ei chadw'n gynnes gyda blancedi wrth iddi ddisgwyl yn ei gardd am yr ambiwlans. Roedd wedi disgyn wrth iddi ddod a dillad i mewn i'r tŷ.

Dywedodd Mr Gittins bod yr oedi yn achos Mrs Williams yn "annerbyniol" ac na ddylai pobl orfod dioddef fel y gwnaeth hi a'i theulu.

"Rydw i yn ymwybodol o'r holl waith sydd yn digwydd ynglŷn ag oedi derbyn cleifion a dosbarthu adnoddau," meddai gan ddweud ei fod wedi ysgrifennu adroddiad tebyg yr wythnos diwethaf.

"Mae yna barodrwydd i wneud pethau yn well ac mae'n amlwg, gyda'r holl ymdrech sydd yn cael ei wneud, y bydd rhai atebion yn dod i'r golwg fydd yn lleddfu rhai o'r trafferthion."

Dargyfeirio ambiwlansys

Dywedodd Gill Plemming, Rheolwr Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn y gogledd mai categori gwyrdd oedd yr alwad, sef ddim yn peryglu bywyd.

Roedd ambiwlansys wedi eu dargyfeirio hefyd oherwydd oedi derbyn cleifion ar y diwrnod.

Cafodd yr alwad ei newid i gategori coch, sef perygl i fywyd, tra roedd un ambiwlans ar ei ffordd i gartref Mrs Williams.

Yn ôl y rheolwr mae gwaith wedi cychwyn er mwyn datrys oedi ac amseroedd aros.

Ond dywedodd nad oedd "ansawdd y gwasanaeth" y cafodd Mrs Williams "yr hyn fydden ni yn dymuno ei roi i gleifion".

Pynciau Cysylltiedig