Arestio dyn o'r gogledd yn dilyn ffrwydrad Cilgwri

Cilgwri
Image caption Cafodd dau o bobl eu hanafu'n ddifrifol yn y digwyddiad

Mae dyn o ogledd Cymru yn un o ddau sydd wedi eu harestio yn dilyn ffrwydrad nwy ar Lannau Mersi.

Cafodd dau o bobl eu hanafu'n ddifrifol ac fe anafwyd 31 arall yn y ffrwydriad yn New Ferry, Cilgwri ar 25 Mawrth.

Mae'r heddlu'n holi dyn 62 oed o ogledd Cymru a dyn 55 oed o Gilgwri ar amheuaeth o gynllwynio i losgi'n fwriadol neu'n ddi-hid.

Fe gafodd 100 o bobl eu symud o'u cartrefi yn dilyn y ffrwydrad. Mae'n bosib y bydd yn rhaid dymchwel 10 o gartrefi gafodd eu difrodi'n ddifrifol.