£20m ychwanegol gan y llywodraeth at ofal cymdeithasol

gofal cymdeithasol Image copyright Thinkstock

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n gwario £20m yn ychwanegol y flwyddyn ar ofal cymdeithasol.

Bydd yr arian yn mynd tuag at gyflogau gofalwyr, atal plant rhag gorfod mynd mewn i'r system ofal, ac at ofal cymdeithasol sy'n cael ei ddarparu gan gynghorau.

Daw'r arian ychwanegol i Gymru yn dilyn cyhoeddiad gan lywodraeth San Steffan o £2bn yn ychwanegol tuag at ofal cymdeithasol yn Lloegr.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans fod Llywodraeth Cymru yn "cydnabod gofal cymdeithasol fel sector o bwys strategol cenedlaethol".

'Gwrando ac ymateb'

Fe fydd £9m o'r cyllid ychwanegol yn mynd tuag at "reoli costau'r gweithlu", gan gynnwys cyflogau gweithwyr gofal cymdeithasol.

Bydd £8m yn mynd tuag at waith i atal plant rhag gorfod mynd mewn i'r system ofal, a gwella'r profiad i'r rheiny sydd yno'n barod, tra bod £3m yn mynd i awdurdodau lleol er mwyn cefnogi gofalwyr sydd angen seibiant.

"Rydyn ni'n ymwybodol iawn o'r pwysau ar y sector ac ar lywodraeth leol - rydyn ni wedi gwrando ac rydyn ni'n ymateb," meddai Ms Evans.

"Mae'n hanfodol ein bod ni'n cefnogi datblygiad gwasanaethau cymdeithasol sydd yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol."

Image copyright Science Photo Library
Image caption Bydd rhywfaint o'r cyllid yn mynd tuag at waith i atal plant rhag gorfod mynd mewn i'r system ofal

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru eu bod yn "croesawu" buddsoddiad yn y sector, gan gyfeirio at gostau uwch oherwydd newidiadau cymdeithasol a chynnydd yn yr isafswm cyflog.

"Mae hyn dangos cydnabyddiaeth fod iechyd y boblogaeth yn dibynnu ar lawer mwy na gwasanaethau iechyd yn unig. Mae atal a chadw pobl allan o'r ysbyty yn un o brif heriau'r GIG ac awdurdodau lleol," meddai.

Ychwanegodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru y bydden nhw'n parhau i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru yn ogystal â'r llywodraeth nesaf yn San Steffan i ddod o hyd i "atebion cynaliadwy" ar ofal cymdeithasol.